Group-33
GLIDE-19

Lessen van de COVID-19-pandemie

Leren van preventie naar langdurige zorg
Group-33
Group-33

Lessen van de COVID-19-pandemie

Leren van preventie naar langdurige zorg
Group-33

Glide-19 project

De COVID-19-pandemie heeft ernstige gevolgen gehad voor de samenleving wereldwijd. Door de plotselinge opkomst van de pandemie en gebrek aan informatie werden zorgprofessionals met veel onzekerheden geconfronteerd. 

Ondanks de grote inspanningen van elk land zijn de professionele opleiding en training van zorgverleners over het managen van COVID-19 verspreid over de EU-landen. Dit resulteert in een gebrek aan alomvattende en geïntegreerde benaderingen voor beroepsonderwijs- en -opleidingsprogramma’s. Om voorbereid te zijn en synergetisch op te treden in de huidige, maar ook in een mogelijke toekomstige pandemische situatie, heeft de EU daarom een systeem nodig voor het uitwisselen en delen van kennis en ‘best practises’ op het gebied van gezondheidszorg. Het is essentieel dat de informatie en kennis over de pandemie alle aspecten van de ziekte omvat, waaronder preventie, behandeling en revalidatie na herstel (d.w.z. long COVID).

Het algemene doel van het GLIDE-19 project is het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg bij het verwerven van betere vaardigheden en competenties om huidige en (mogelijke toekomstige) pandemieën te beheersen door het ontwikkelen van een multidimensioneel trainingsprogramma.

Glide-19 project

De COVID-19-pandemie heeft ernstige gevolgen gehad voor de samenleving wereldwijd. Door de plotselinge opkomst van de pandemie en gebrek aan informatie werden zorgprofessionals met veel onzekerheden geconfronteerd. 

Ondanks de grote inspanningen van elk land zijn de professionele opleiding en training van zorgverleners over het managen van COVID-19 verspreid over de EU-landen. Dit resulteert in een gebrek aan alomvattende en geïntegreerde benaderingen voor beroepsonderwijs- en -opleidingsprogramma’s. Om voorbereid te zijn en synergetisch op te treden in de huidige, maar ook in een mogelijke toekomstige pandemische situatie, heeft de EU daarom een systeem nodig voor het uitwisselen en delen van kennis en ‘best practises’ op het gebied van gezondheidszorg. Het is essentieel dat de informatie en kennis over de pandemie alle aspecten van de ziekte omvat, waaronder preventie, behandeling en revalidatie na herstel (d.w.z. long COVID).

Het algemene doel van het GLIDE-19 project is het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg bij het verwerven van betere vaardigheden en competenties om huidige en (mogelijke toekomstige) pandemieën te beheersen door het ontwikkelen van een multidimensioneel trainingsprogramma.

Doelen

Het hoofddoel van GLIDE-19 is het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg bij het verwerven van betere vaardigheden en competenties om huidige en toekomstige mogelijke pandemieën efficiënt te beheersen. Daartoe zal GLIDE-19 een beroepsopleidingsprogramma op EU-niveau ontwikkelen, de "Care Competency Learning Course on COVID-19". Dit opleidingsprogramma zal verschillende cruciale aspecten van COVID-19 behandelen, waaronder preventie, behandeling en revalidatie.

Methoden

Binnen het GLIDE-19 project zullen verschillende methoden worden toegepast om het GLIDE-19 trainingsprogramma te ontwikkelen. Deze variëren van een literatuuronderzoek naar ‘best practices’ en richtlijnen, focusgroepen om de behoeften van zorgprofessionals te verkennen en co-creatiesessies om het programma verder te ontwerpen en te ontwikkelen op basis van de behoeften en wensen van de zorgprofessionals.

Resultaten

GLIDE-19 zal het volgende ontwikkelen: 1) een methode voor pandemie management: deze methode zal worden ontwikkeld op basis van ervaringen en ‘best practices’ bij het beheersen van pandemieën. 2) de Leergang Zorgcompetenties op COVID-19: dit (schaalbare) trainingsprogramma behandelt de verschillende fasen, van preventie, behandeling tot langdurige zorg (inclusief revalidatie). 3) een platform voor e-learning: dit platform is bedoeld om meer van elkaar te leren door het uitwisselen van ervaringen en bewijsvoering binnen en tussen landen.

Doelen

Het hoofddoel van GLIDE-19 is het ondersteunen van professionals in de gezondheidszorg bij het verwerven van betere vaardigheden en competenties om huidige en toekomstige mogelijke pandemieën efficiënt te beheersen. Daartoe zal GLIDE-19 een beroepsopleidingsprogramma op EU-niveau ontwikkelen, de "Care Competency Learning Course on COVID-19". Dit opleidingsprogramma zal verschillende cruciale aspecten van COVID-19 behandelen, waaronder preventie, behandeling en revalidatie.

Methoden

Binnen het GLIDE-19 project zullen verschillende methoden worden toegepast om het GLIDE-19 trainingsprogramma te ontwikkelen. Deze variëren van een literatuuronderzoek naar ‘best practices’ en richtlijnen, focusgroepen om de behoeften van zorgprofessionals te verkennen en co-creatiesessies om het programma verder te ontwerpen en te ontwikkelen op basis van de behoeften en wensen van de zorgprofessionals.

Resultaten

GLIDE-19 zal het volgende ontwikkelen: 1) een methode voor pandemie management: deze methode zal worden ontwikkeld op basis van ervaringen en ‘best practices’ bij het beheersen van pandemieën. 2) de Leergang Zorgcompetenties op COVID-19: dit (schaalbare) trainingsprogramma behandelt de verschillende fasen, van preventie, behandeling tot langdurige zorg (inclusief revalidatie). 3) een platform voor e-learning: dit platform is bedoeld om meer van elkaar te leren door het uitwisselen van ervaringen en bewijsvoering binnen en tussen landen.

Tijdlijn events

Tijdlijn events

2022, Nov

Kick-off meeting in Italië

Op maandag 7 en dinsdag 8 november vond de GLIDE-19 startbijeenkomst plaats, georganiseerd door BRF in Lucca, Italië. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst bespraken de projectpartners de verschillende werkpakketten en doelstellingen van het project. Verder werden er afspraken gemaakt voor de komende maanden. Al met al hebben deze twee dagen een vruchtbare discussie over het project mogelijk gemaakt.

2023, Apr

Focusgroepen interviews

Tussen februari en mei zijn er focusgroepinterviews georganiseerd met professionals in de gezondheidszorg, met als doel de behoeften te verkennen en de ‘best practises’ te identificeren. Elke partner organiseerde focusgroepinterviews in zijn eigen land en de ervaringen van professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19 pandemie werden gedeeld als ook de geleerde lessen.

2023, Nov

Tweede project meeting in Nederland

De tweede transnationale bijeenkomst van het Glide19 Erasmus+ Project is georganiseerd door de Universiteit Maastricht. De partners bespraken alle projectresultaten en beoordeelden de voortgang zowel kwalitatief als kwantitatief.

2024, Mar

Glide-19 Training (C1)

De trainingsactiviteit over de GLIDE-19-methodologie zal in april in Heildeberg plaatsvinden. Het is een hoeksteen van het project: tijdens training C1 verwerven deelnemers de competenties, vaardigheden en methodologie om de ziekte COVID-19 effectief te beheersen via ons nieuwe platform.

2024, Oct

Slot meeting in Spanje

In oktober 2024 zal de laatste transnationale bijeenkomst plaatsvinden in Spanje. De impact van het project zal worden beoordeeld, waarbij zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve indicatoren die eerder zijn geïdentificeerd, worden onderzocht. Ook zullen er discussies plaatsvinden over de toekomst van de opleiding en de duurzaamheid ervan op de langere termijn.

2022, Nov

Kick-off meeting in Italië

Op maandag 7 en dinsdag 8 november vond de GLIDE-19 startbijeenkomst plaats, georganiseerd door BRF in Lucca, Italië. Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst bespraken de projectpartners de verschillende werkpakketten en doelstellingen van het project. Verder werden er afspraken gemaakt voor de komende maanden. Al met al hebben deze twee dagen een vruchtbare discussie over het project mogelijk gemaakt.

2023, Apr

Focusgroepen interviews

Tussen februari en mei zijn er focusgroepinterviews georganiseerd met professionals in de gezondheidszorg, met als doel de behoeften te verkennen en de ‘best practises’ te identificeren. Elke partner organiseerde focusgroepinterviews in zijn eigen land en de ervaringen van professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot de COVID-19 pandemie werden gedeeld als ook de geleerde lessen.

2023, Nov

Tweede project meeting in Nederland

De tweede transnationale bijeenkomst van het Glide19 Erasmus+ Project is georganiseerd door de Universiteit Maastricht. De partners bespraken alle projectresultaten en beoordeelden de voortgang zowel kwalitatief als kwantitatief.

2024, Mar

Glide-19 Training (C1)

De trainingsactiviteit over de GLIDE-19-methodologie zal in april in Heildeberg plaatsvinden. Het is een hoeksteen van het project: tijdens training C1 verwerven deelnemers de competenties, vaardigheden en methodologie om de ziekte COVID-19 effectief te beheersen via ons nieuwe platform.

2024, Oct

Slot meeting in Spanje

In oktober 2024 zal de laatste transnationale bijeenkomst plaatsvinden in Spanje. De impact van het project zal worden beoordeeld, waarbij zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve indicatoren die eerder zijn geïdentificeerd, worden onderzocht. Ook zullen er discussies plaatsvinden over de toekomst van de opleiding en de duurzaamheid ervan op de langere termijn.

The Glide-19 platform

Naast de ontwikkeling van de GLIDE-19 training zal een van de andere belangrijke resultaten binnen het GLIDE-19 project bestaan uit de ontwikkeling van een interactief e-learning platform. Dit gebruiksvriendelijke platform zal gebaseerd zijn op het MOOC-model, oftewel Massive Open Online Courses, en ontwikkeld worden met behulp van een co-design aanpak. Binnen dit platform zullen de GLIDE-19 methode en cursus gehost worden. Centrale onderdelen van dit platform zijn principes van wederzijds leren door het uitwisselen van ervaringen, bewijs en resultaten tussen professionals in de gezondheidszorg en ook tussen verschillende landen. Dit platform zal daarom niet alleen dienen als een bron van informatie, maar maakt interactie mogelijk tussen gebruikers en inhoudseigenaren. De inhoud van het platform zal uiteindelijk worden aangeboden in de volgende talen (d.w.z. de talen van de projectpartners): Engels, Spaans, Italiaans, Duits en Nederlands.

Naast het vergroten van het bewustzijn, hopen we de kennisuitwisseling en communicatie tussen zorgprofessionals die in de COVID-19 zorg werken of ervaring hebben met het werken in tijden van COVID-19 te vergroten.

Nieuws uit onze wereld

Nieuwsbrief

Nieuws uit onze wereld

Nieuwsbrief

First newsletter GLIDE

About the GLIDE-19 project GLIDE-19, Global lessons of the COVID-19 pandemic: learning from prevention to long-term care, is an ERASMUS+ project lasti ...

Contact ons

Heb je een vraag over het project? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen.


Warning: Undefined array key "title" in /web/htdocs/www.glide19.eu/home/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 239

    Heb je een vraag over het project? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen.


    Warning: Undefined array key "title" in /web/htdocs/www.glide19.eu/home/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 239