Disclaimers

Disclaimer Europese Commissie

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze website vormt geen goedkeuring van de inhoud, die uitsluitend de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is opgenomen.

Consortium Disclaimer

Uw gebruik van de website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de website worden verkregen, is op eigen risico. De website, de inhoud en alle diensten of items verkregen via de website worden geleverd op een “as is” en “as available” basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Noch het consortium, noch enige persoon verbonden aan het consortium geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de website. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert noch het consortium, noch enige persoon verbonden aan het consortium dat (i) de website, de inhoud of de diensten nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van fouten of onderbroken zullen zijn; (ii) gebreken gecorrigeerd zullen worden; (iii) onze site of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; (iv) de website of enige diensten of items verkregen via de website anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Het consortium wijst hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die onder de toepasselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal het consortium, noch enige persoon die ermee verbonden is, aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder welke juridische theorie dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de website, enige website die eraan gekoppeld is, enige inhoud of diensten verkregen via de website, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van zaken of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, en ongeacht of dit wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dit te voorzien was.

Het voorgaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt geen profileringscookies, maar alleen technische en analytische cookies, van zichzelf en van derden (zoals Matomo Analytics). Het is mogelijk om cookies te beperken of uit te schakelen in de internetbrowser van uw computer. Sommige web functionaliteiten kunnen dan echter inactief en niet toegankelijk worden.

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies onder elke toestemmingscategorie.

De cookies die zijn gecategoriseerd als “Noodzakelijk” worden opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor het mogelijk maken van de basisfuncties van de site.

We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen te analyseren hoe u deze website gebruikt, uw voorkeuren op te slaan en de inhoud en advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn. Deze cookies worden alleen met uw voorafgaande toestemming in uw browser opgeslagen.

U kunt ervoor kiezen om sommige of al deze cookies in of uit te schakelen, maar het uitschakelen van sommige cookies kan uw surfervaring beïnvloeden.

Necessary

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

    1. cookieyes-consent (duration 1 year): CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information about the site visitors.
    2. _GRECAPTCHA (duration 5 months 27 days): Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
    3. wordpress_test_cookie (duration): WordPress sets this cookie to determine whether cookies are enabled on the users’ browsers.

Functional

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

    1. _pk_id.* (duration 1 year 27 days): Matamo set this cookie to store a unique user ID.
    2. _pk_ses.* (duration 30 minutes): Matomo set this cookie to store a unique session ID for gathering information on how the users use the website

 

Performance

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Users can disable all the cookies by choosing the appropriate setting on the browser.
The Glide-19 website strives to offer accurate and up-to-date content. However, we welcome feedback that enables us to correct any errors (send feedback to info@glide19.eu).

Links

The INTENSE website is not responsible for the content or reliability of linked websites and does not necessarily endorse the views expressed within them. Listing shall not be taken as endorsement of any kind. We cannot guarantee that these links will work all of the time and we have no control over the availability of linked pages.

Copyright

Different copyright restrictions apply to individual documents on this website. All Glide-19 intellectual outputs (materials) produced by the project are in accordance to the grant agreement whereby materials must be made available free of charge and under open licenses. All these materials will be available on the Project in the Erasmus+ Project Results Platform (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/),  in accordance with the approval of the final report.

Shopping Basket